SİLİVRİ’DE TERMİK SANTRAL İSTEMİYORUZ

“Dünya Kömürlü Termik Santralleri ve Nükleer Santralleri iptal etme kararı alırken; bölgemizde 585 hektarlık alanda – ki bu 5 milyon 580 bin metrekare birinci derece tarım ve ormanlık alanı kapsayacak- ve linyit kömürü ile çalıştırılması planlanan bir termik santral hazırlıklarına başlanmıştır.

Birinci derece tarım alanı olan topraklarımızın, “Tarım Sit Alanı” ilan edilerek korunması için çaba gösterirken, termik santral için seçilmiş olması bölgemizde üzüntüyle karşılanmıştır.

 

İstanbul’un anayasası olan 1/100.000’lik planda, ilçemiz mevcut doğal koşulları korunan, Eğitim, Bilişim ve İleri Teknoloji Alanları, Fuar Alanı, Tarım Teknolojileri Alanı, Raylı Sistemleri, Limanlarıyla geleceğe bilişim ve teknoloji kenti olmaya aday bir planla donatılmıştır. Trakya topraklarımızın her karışı verimli tarım arazisi, İstanbul’da kent ve kent çevresi tarım yapabilecek tek bölge de ilçemizdir!

 

Yedi senedir, tarım bölgesi olarak 430 km2 toprak zenginliğimizi koruyup, geliştirme çabası içindeyiz. Yenilenebilir enerjinin hayata geçirilebileceği, üstelik kömür havzası da olmayan bir bölgede termik santral yapılacak olması doğru değildir. Sürdürülebilir bir kalkınmanın temeli olabilecek bu toprakların korunması, hepimizin vicdani borcudur.

 

Tüm Trakya halkının, çevreye duyarlı tüm yurttaşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, odaların ve basın mensuplarının bu konuyla ilgili desteğini bekliyor, bu yanlıştan biran evvel dönülmesi için Bakanlıklarımızdan ve Sayın Başbakanımızdan bu konuyu bir kez daha değerlendirmesini diliyorum.

 

Toprağımıza, havamıza, suyumuza, geleceğimize sahip çıkmalıyız

 

Trakya’da Termik Santral istemiyoruz!”

 

Özcan IŞIKLAR- Belediye Başkanı